Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật ngày 12/01/2024

Căn hộ Eaton Park được phát triển bởi Gamuda Land, một nhánh của Gamuda Berhad - tập đoàn xây dựng và kỹ thuật có uy tín lâu năm, Gamuda Land đã góp phần vào sự phát triển của nhiều khu đô thị, dự án cao tầng và thương mại ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Điều này chứng tỏ sự chuyên nghiệp và uy tín của Gamuda Land trên thị trường quốc

Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật ngày 12/01/2024

Tiến độ Eaton Park

Tiến độ Eaton Park cập nhật ngày 12/01/2024

Tiến độ Eaton Park

Tiến độ Eaton Park cập nhật ngày 12/01/2024

Tiến độ Eaton Park

Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật ngày 12/01/2024

Tiến độ Eaton Park

Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật ngày 12/01/2024

Tiến độ Eaton Park

Tiến độ Eaton Park cập nhật ngày 12/01/2024

TVC TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EATON PARK

 

Eaton Park | Can ho Eaton Park | Căn hộ Eaton Park | Du an Eaton Park   |  

0902336848