Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật tháng 12/2023

Những hình ảnh mới nhất về dự án căn hộ Eaton Park được bộ phận hỗ trợ chụp trong tháng 12/2023. Hiện nay chủ đầu tư Gamuda Land vẫn đang tích cực xử lý mặt bằng, thử tải và ép cọc

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EATON PARK

	Tiến độ dự án Eaton Park

Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật tháng 06/12/2023

	Tiến độ dự án Eaton Park

Tiến độ Eaton Park cập nhật tháng 06/12/2023

	Tiến độ dự án Eaton Park

Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật tháng 06/12/2023

	Tiến độ dự án Eaton Park

Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật tháng 06/12/2023

	Tiến độ dự án Eaton Park

Tiến độ dự án Eaton Park cập nhật tháng 06/12/2023

Eaton Park | Can ho Eaton Park | Căn hộ Eaton Park | Du an Eaton Park   |  

0902336848